OSP GRAB
  Zarząd
 

ZARZĄD OSP DZIAŁAJĄCY OD 27.02.2016 ROKU
Prezes - Łukasz Orszulak
Naczelnik - Tomasz Świątek
Za-Prezesa - Ryszard Zwierzchlewski (zm. 8.01.2018r.)
Za-Naczelnika - Zbigniew Nowaczyk
Skarbnik - Ewa Gauza
Sekretarz - Paweł Kaźmierczak
Gospodarz - Marcin Olenderek

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący - Bartosz Marciniak
Wiceprzewodniczący - Roman Zwierchlewski
Sekretarz - Grzegorz Biskupski

Zarząd OSP Grab działający od 2011 do 2016 roku:


Prezes - Orszulak Łukasz
Naczelnik - Świątek Tomasz
Wiceprezes - Zwierzchlewski Ryszard
Z-ca Naczelnika - Nowaczyk Zbigniew
Sekretarz - Kaźmierczak Paweł
Skarbnik - Gauza Grzegorz
Gospodarz - Zwierzchlewski Roman
Kronikarz - Gauza Ewa
Członek - Olenderek Marcin

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący - Zwierzchlewski Bogumił
Wiceprzewodniczący - Derwich Ryszard
Sekretarz - Marciniak Bartosz
Członek - Adamczak Ryszard
Członek - Łukasiewicz Kazimierz
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: PREZES Łukasz Orszulak, Z-CA PREZESA Ryszard Zwierzchlewski, NACZELNIK Tomasz Świątek, Z-CA NACZELNIKA Zbigniew Nowaczyk, SKARBNIK Grzegorz Gauza, CZŁONEK Marcin Olenderek. KOMISJA REWIZIJNA: PRZEWODNICZĄCY Bogumił Zwierzchlewski, W-CE PRZEWODNICZĄCY Ryszard Derwich.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=